Reset Password

Your search results

Privacy policy

28/09/2020 by red-admin

 

Confidențialitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, motiv pentru care am creat această Politică de Confidențialitate pentru a vă explica practicile noastre legate de informațiile pe care le procesăm penru a ne putea presta serviciile.

Veți putea găsi aici informații despre datele pe care le colectăm și modul în care acest lucru vă afectează. De asemenea, tot aici vă explicăm măsurile pe care le luăm pentru a asigura confidențialitatea datelor sumneavoastră. Această politică de confindențialitatea se aplică tuturor serviciilor noastre pe care le regăsiți pe acest site, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Vă rugăm să citiți și Termenii și condițiile care descriu termenii de utilizare a produselor și serviciilor noastre.

 • Cine este operatorul de date?

Societatea care colectează și procesează datele KATERINA ROMGREEK TRAVEL SRL, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15778/2019, CUI 41916120 și sediul social stabilit în București, strada Vasile Lascăr, nr. 5-7, camera 602, etaj 6, Sector 2.

 • Categorii de date cu caracter personal vizate?

Datele personale sunt orice informație care poate fi utilizată pentru a identifica direct sau indirect o anumită persoană.

Datele cu caracter personal, avute în vedere de Katerina Romgreek Travel SRL, reprezintă orice informație referitoare la clienți si potențiali clienți ai societății, a căror date ne sunt furnizate de către aceștia în vederea rezervării serviciilor prestate de către societate, date care sunt prezente pe documentele puse la dispoziție de clienți, precum și datele oricărui utilizator a website-ului care înțelege să ne transmită aceste date și includ:

 • Date de contact (nume, prenume, email, informații financiare, telefon);
 • Date demografice ( data și locul nașterii, sex, adresă poștală, naționalitate);
 • Date și informații financiare ( numărul cardului de credit și de debit sau alte date de plată)
 • Informații de tip customer service (solicitări, petiții, testimoniale);
 • Informații privind postările (comentarii, întrebări, review-uri);
 • Informații tehnice (adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului);
 • Date despre comportamentul online si preferințele dumneavoastră: adresa dumneavoastră de IP a dispozitivului dumneavoastră mobil și/sau a computerului dumneavoastră, paginile pe care le vizitați în site-ul nostru;
 • Alte date: seria și numărul actului de identitate, viză sau alt date de identificare emise de autorități;
 • Orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților societății în scopurile pe care vi le vom indica.

Colectăm toate aceste date în vederea funcționării optime, a furnizării serviciilor și produselor solicitate de către dumneavoastră, a îmbunătățirii serviciilor/produselor pe care vi le oferim, pentru a putea înțelege solicitările dumneavoastră și a putea personaliza oferta serviciilor/produselor noastre. De asemenea, colectăm date pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.

 Nu în ultimul rând, colectăm datele anterior menționate pentru a ne îndeplini obligațiile legale și cele contractuale.

Nu aveți obligația să furnizați datele cu caracter personal pe care le solicităm dar, dacă alegeți să nu faceți acest lucru, înțelegeți și acceptați faptul că este posibil să nu vă putem furniza serviciile noastre sau o calitate superioară a serviciului.  De exemplu:

 • Dacă nu doriți să ne dați nume, prenume și telefonul, în cazul în care doriți să faceți o rezervare, nu vom putea să efectuăm rezervarea sau
 • Având în vedere că pentru prestarea serviciilor de turism va trebui să introduceți aumite date personale prevăzute în mod obligatoriu de lege, iar în cazul în care nu veți dori să completați acele câmpuri obligatorii, nu vom putea să vă prestăm acele servicii.
 • În ce scop procesăm datele dumneavoastră personale

Folosim datele personale și alte date pentru a vă oferi servicii și pentru a dezvolta noi oferte. Utilizăm datele personale și alte date pentru interesele legitime de afaceri, precum:

 • furnizarea serviciilor pe care le solicitați
  • pentru a facilita rezervările, plățile, pentru a transmite informații administrative, confirmările de sosire, pentru a vă oferi indormații despre zonă și proprietatea pe care sunteți programat să o vizitați;
  • pentru a finaliza rezervarea și a vă caza;
  • pentru a gestiona relația noastră contractuală cu dumneavoatră, deoarece avem un interes legitim să facem acest lucru și/sau să respectăm o obligație legală;

 

– pentru a personaliza serviciile în funcție de preferințele dumneavoastră

 • Pentru a vă oferi un conținut personalizat (informațiile dumneavoastră ne ajută să răspundem mai bine nevoilor dumneavoastră individuale);
 • Pentru a ne îmbunătăți Site-ul (ne străduim încontinuu să îmbunătățim calitatea serviciilor oferite de către website-ul nostru pe baza informațiilor și a feedback-ului pe care îl primim de la dumneavoastră);
 • Pentru a îmbunătăți serviciul de relații cu clienții (informațiile dumneavoastră ne ajută să răspundem mai eficient la solicitările și nevoie clienților );
 • Pentru comunicările periodice în scop de marketing ( transmitere newsletter, informații despre produse/servicii);
 • Analiza comportamentului vizitatorilor Site-ului, prin intermediul cookies, atât ale societății, cât și ale terților, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor (a se vedea politica de cookies)
 • Pentru concursurile sau promoțiile la care participați;
 • Efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produsele/serviciile oferite, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor/produselor;

 

 • Ce ne dă dreptul să procesăm datele?

Vom procesa datele dumneavoastră numai în cazul în care avem o bază legală pentru a face acest lucru. Putem prelucra datele dumneavoastra atunci când există unul sau mai multe dintre următoarele:

 1. Temei Legal – Vom procesa datele dumneavoastră numai în cazul în care vom avea o bază legală pentru a face acest lucru. Astfel, această bază legală va depinde de motivele care stau la baza colectării și folosirii datelor dumneavoastră.
 2. Respectarea obligațiilor legale – Gestionarea și emiterea facturii pentru servicii se bazează pe obligația legală a societății în relația sa cu clienții. Astfel, colectarea datelor în acest sens, va avea la bază nevoia respectării de către noi a obligațiilor legale ce ne revin.
 3. Consimțământul – Acesta poate reprezenta temei legal al procesării datelor cu caracter personal în scopul gestionării trimiterii de informații de markeing ( informații despre servicii, evenimente, etc) sau în scopul contactării pentru rezervări.

Dreptul de retragere a consimțământului privind procesarea datelor va putea fi exercitat de către dumneavoastră oricând.

Menționăm faptul că doar persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani pot să își dea consimțământul. Pentru cei sub această vârstă, este necesar consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai copiilor.

 1. Interes Legitim – Interesul nostru legitim constă în garantarea faptului că site-ul nostru este sigur pentru dumneavoastră. De asemenea, acesta ne ajută să înțelegem nevoile, așteptările și nivelul de satisfacție al utilizatorilor noștri. Astfel, vom putea să ne îmbunătățim. Realizăm toate aceste acțiuni în scopul îmbunătățirii nivelului de satisfacție al vizitatorilor si clienților noștri. De asemenea, pentru noi este importantă securitatea dumnevaoastră atunci când ne treceți pragul.
 • Cât timp păstrăm datele?

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate doar pentru timpul necesar îndeplinirii scopului pentru care sunt prelucrate. Astfel, pentru a determina perioada de păstrare adecvată, vom ține cont de cantitatea, natura datelor și scopurile pentru care le prelucrăm și dacă putem să atingem aceste scopuri și prin alte mijloace.

În calcularea acestei perioade vom lua în considerare perioadele pentru care ar putea fi necesar să păstrăm date cu caracter personale pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne ocupa de reclamațiile sau întrebările dumneavoastră. În situația în care legea ne solicită păstrarea datelor dumneavoastră pentru un anumit termen ( în cazul facturii se prevede termenul de 5 ani), datele dumneavoastră vor fi șterse după expirarea acestui termen.

Ulterior acestui moment al îndeplinirii scopului pentru care au fost prelucrate, datele dumneavoastră personale vor fi șterse sau distruse în siguranță.

Trebuie menționat faptul că societatea noastră ia în calcul în permanentă cum poate minimiza cantitatea de date personale pe care le folosim.

 • Cum protejăm datele dumneavoastră personale?

Site-ul nostru utilizează tehnici de securitate a informației cu scopul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitatea acestora.Te asigurăm că am adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm, precum și pentru a evita pierderea, distrugerea sau deteriorarea lor în orice fel.

Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

În situația în care, dată fiind natura activității, suntem în situația în care trebuie să dezvăluim informațiile dumneavoastră unor terțe părți de încredere, parteneri ai companiei noastre, vom face acest lucru doar ulterior încheierii unor acorduri care prevăd clauze stricte de protecția datelor, în scopurile stabilite în această politică de confidențialitate. Solicităm tuturor partenerilor noștri să dispună de măsuri tehnice și organizatorice de securitate adecvate pentru a vă proteja datele personale.

Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea de informații cauzate de erori ale soft-ului cu care este  conceput si găzduit site-ul și nici nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

 • Care sunt drepturile dumneavoastră legate de datele personale?

Aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare: aveți dreptul să solicitați informații despre faptul că deținem informații personale despre dumneavoatră și, dacă da, despre ce informații este vorba și de ce le deținem;
 • Dreptul la acces: aveți dreptul de acces la informațiile dumneavoastră. Acest lucru vă permite să primiți o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă le procesăm în mod legal;
 • Dreptul la rectificare: aveți dreptul să ne solicitați rectificarea informațiilor personale în cazul în care acestea sunt incorecte sau completarea lor în situația în care sunt incomplete.
 • Dreptul la limitare: aveți dreptul să ne solicitați limitarea datelor prelucrate în situația în care acest lucru este posibil ținând cont de scopul prelucrării.
 • Dreptul la ștergere: aveți dreptul să solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastră. Astfel puteți să ne solicitați ștergerea sau eliminarea informațiilor personale acolo unde nu avem motive întemeiate pentru a continua să le procesăm. În același sens, aveți dreptul să ne solicitați ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră în situația în care v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării (vedeți mai jos).
 • Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării informațiilor dumneavoastră persoale în cazul în care prelucrarea are la bază un interes legitim și ceva din situația dumneavoastră concretă vă face să aveți obiecțiuni referitoare la prelucrarea pe acest motiv. Totodată, aveți dreptul să faceți obiecții în cazul în care prelucrăm informațiile dumneavoastră în scopuri de marketing direct și nu avem consimțământul dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la luarea deciziilor automate în ceea ce vă privește
 • Dreptul de a solicita restricții în ceea ce privește procesarea informatiilor personale: aveți dreptul să ne cereți să spuspendăm procesarea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri.
 • Dreptul la portabilitate: aveți dreptul să primiți datele personale într-o formă electronică structurată sau să ne solicitați transmiterea datelor dumneavoastră unei alte părți. Acest lucru vă permite să preluați datele dumneavoastră de la noi într-un format utilizabil electronic și să le puteți transfera către o altă parte.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: în situația în care v-ați dat acordul pentru colectarea, procesarea și transferul informațiilor dumneavoastră personală, într-un anumit scop, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment. Odată cu notificarea de retragere a consimțământului transmisă de către dumneavoastră, noi nu vom mai procesa informațiile dumneavoastră în scopul/scopurile pentru care l-ați retras, cu excepția cazului în care avem altă bază legitimă în acest sens.
 • Dreptul de a depune o reclamație

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile anterior menționate, vă rugăm să transmiteți solicitarea dumneavoastră la adresa de mail : hello@myjourneyingreece.com

Pentru a vă exercita drepturile anterior menționate nu se solicită niciun fel de taxă. Totuși, în situația în care cererea dumneavoastră este vădit nefondată sau exagerată, este posibil să solicităm o astfel de taxă sau să refuzăm să dăm curs cererii.

 În vederea procesării cererii dumneavoastră referitoare la drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră personale se va putea solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate. Aceasta este o altă măsură de securitate pe care o luăm pentru a ne asigura că informațiile personale nu sunt divulgate niciunei alte persoane care nu are dreptul să le primească.

 • Căror destinatari le putem comunica datele dumneavoastră?

Societatea noastră comunică datele dumneavoastră cu caracter personal intern și anumitor terțe părți selectate în următoarele situații:

– Administrații și organisme publice în cazul în care acestea le solicită în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile;

– Comunicarea legală;

– Furnizorilor de servicii de terță parte ( de exemplu: agenții organizatoare, furnizorii de servicii IT, arhivare în format fizic și/sau electronic, , audit, serviciilor de suport, furnizorilor care procesează plăți, analizează date, furnizează servicii clienților).

În toate cazurile, terții cu care se partajează anumite date cu caracter personal vor dovedi în prealabil adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorice adecvate pentru protecția corectă a datelor dumneavoastră personale. În acest sens, menționăm faptul că societatea noastră încheie contract cu fiecare astfel de terț și prin care se specifică expres măsurile de protecție a datelor personale.  Mai mult decât atât, aceștia au acces la datele cu caracter personal necesare pentru a-și îndeplini funcțiile dar nu le pot folosi în alte scopuri.

În situația în care doriți mai multe informații referitoare la comunicarea datelor către partenerii noștri, nu ezitați să ne contactați la adresa de mail : hello@myjourneyingreece.com

 • Link-uri exterioare

Pe site-ul nostru putem să includem sau să oferim produse și/sau servicii ale unor părți terțe. Aceste site-uri ale părților terțe au politici de confidențialitate separate și independente. Astfel, îți recomandăm să citești politicile acestora pe care le regăsești pe site-ul lor și, de asemenea, termenii de condiții ai site-ului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul și activitățile acestor web site-uri conexe.

Totuși, căutăm să protejăm integritatea site-ului nostru și acceptăm orice feedback referitor la aceste site-uri.

Această politică de confidențialitate se aplică doar informațiilor colectate prin intermediul website-ului nostru și nu informațiilor colectate offline.

Termeni și condiții – Vă rugăm să accesați secțiunea noastră de Termeni și Condiții care stabilește condițiile de utilizare, de renunțare și de limitare a responsabilității care guvernează utilizarea website-ului nostru

Consimțământul dumneavoastră – Prin utilizarea site-ului nostru în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și vă dați consimțământul față de politica de confidențialitate a website-ului nostru

Modificări ale politicii de confidențialitate – Politica noastră de confidențialitate se poate modifica ocazional iar orice modificare vă va fi comunicată prin email sau printr-o notificare pe site-ul nostru.

Contact

Pentru orice întrebări legate de politica noastră de confidențialitate, ne puteți contacta folosind informatiile de mai jos:

 

KATERINA ROMGREEK TRAVEL SRL

Sediul social stabilit în București, strada Vasile Lascăr, nr. 5-7, camera 602, etaj 6, Sector 2

Tel: 0040770735966, 00306906576676.

Email: hello@myjourneyingreece.com

J40/15778/2019, CUI 41916120